Wacici Innerfire

Begeleiding in Transformatieprocessen en Ascensie

introductieworkshop

WIE ZIJN WIJ ECHT?

hOE KUNNEN WIJ IN DEZE TIJD OMGAAN MET ALLES WAT ZICH VOORDOET, IN ONSZELF EN IN DE BUITENWERELD.


Deze introductieworkshop is een kennismaking met het aanbod wat ik geef, waarin we werken met de energie van de Bron.

en/of met het Engelenlicht. Afhankelijk van de workshop die ik op dat moment zal aanbieden.


Onderdelen van de introductieworkshop zijn informatie, uitwisseling, clearings (energetische opschoningen van je hele systeem) en activaties. (geleide meditaties en visualisaties). deels bestaat de workshop uit informatie en sharing, en deels uit diep ontspqnnende energieoefeningen, die je liggend op een matje ontvangt, waarbij het geen enkel probleem is als je in slaap zou vallen.


Het basisthema van de workshop:

Bewustzijn van onze essentie, onze Godsvonk.

Bewustzijn van de eenheid van alles wat is en de mogelijkheid tot samenwerking.

Met de energie van de (aarts) engelen en/of andere Lichtwezens of Spirithelpers.

Zij willen ons helpen, maar wij zullen er om moeten vragen.


Visie, mede vanuit Esoterische kennis, wijsheid en vaardigheden:


Hemel en Aarde zijn Een.

In oorsprong is er nooit een splitsing geweest en waren Goden en mensen Een in een gezamenlijk Bewustzijn met alles wat leefde, eveneens met de zon, de maan, planeten en de sterren,

bewust van hun heilige onderlinge verbondenheid.


DAARIN IS ECHTER EEN VERANDERING GEKOMEN WAARDOOR WIJ TERECHTKWAMEN IN AFSCHEIDINGSBEWUSTZIJN.


Dit wordt 'de val' genoemd, met alle gevolgen vandien, die we dagelijks om ons heen aanschouwen.

Maar: we kunnen weer terug naar dat Eenheidsbewustzijn.

We kunnen ontdekken en realiseren wie we wezenlijk zijn,

We kunnen opnieuw gaan leven zoals wij bedoeld zijn.

Vanuit onze Goddelijke Vonk, waarmee wij met alles in essentie verbonden zijn.

Ik noem dit de Oerverbinding tussen Hemel en aarde.

Moeder Aarde en Vader Kosmos. VadermoederGod, de Bron.


Het is de bedoeling dat wij ons dit opnieuw bewust gaan worden en daarnaar gaan leven.


We kunnen loslaten wat ons belemmert om vanuit deze staat van Bewustzijn te leven.

Niet door daartegen te vechten, want dat creeert tweestrijd, maar door te omarmen.

Te transformeren en te ascenderen.


Daarom:

Wil je jezelf spiritueel ontwikkelen en leren kennen, jezelf en de ander?

Kijk dan eens naar mijn aanbod, zowel individueel als binnen groepen, waarin je werkt en leert werken met de energie van de Bron en de wezens van Licht, zoals de Opgestegen Meesters.

Zij waren, net als wij ooit mensen op aarde die zich zelf gerealiseerd hebben.

Zij helpen ons nu om hetzelfde te bereiken en bij te dragen aan de grote veranderingen op de aarde.

De aarde en mensheid die zich verheft uit de oudere denk- en leefwijze.

Op weg naar vernieuwing, op het pad van Ascensie.

Deze bijeenkomst geeft de gelegenheid om een clearing te ervaren waarin je totale systeem wordt opgeschoond. Inclusief je aura en chakra's tot in de kleinste deeltjes, in je fysieke lichaam en je 12 lichamensysteem.


Je ervaart prachtige activaties (inwijdingen) , waardoor je energie trilling verhoogd wordt, en je jouw Meesterschap opnieuw toe-eigent, wat jouw geboorterecht is. Je herstelt en activeert de verbinding met jouw Hogere Zelf, je Ziel of I Am Presence.

Je wordt jezelf bewust dat je van daaruit kunt leven en je vanuit authenticiteit en kracht op de aarde kunt staan.

Het maakt je weerbaarder. Iets wat van wezenlijk belang is voor de gezondheid van je lichaam en geest.


Ten slotte ontvang je de prachtige krachtige Holy Trinity Zegening (Blessing).

Deze bestaat uit een zegening, doorstroming van energie door mijn handen op je hoofd te leggen, en de energie door te laten stromen van de Bron, de Melchizedek energie en de Serafijnenenergie.

Deze synthese herstelt de balans tussen de heilige mannelijke en vrouwelijke energie.

Iets wat zo belangrijk is voor de huidige processen op de aarde.

Ze brengt balans in beide hersenhelften, ze geeft helderheid en inzicht, en werkt ondersteunend voor je transformatieproces.


Door Corona is het niet mogelijk om daadwerkelijk de handen op het hoofd te plaatsen maar zal dit plaatsvinden op afstand en in groepsverband.


Er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen.


Je kunt daarna besluiten om je aan te melden voor een van de trainingen die ik aanbied, waardoor je jezelf verzekert van n plekje.


De kosten voor deze workshop bedragen 35.-

indien je je aanmeldt voor een anctiviteit betaal je voor deze bijeenkomst 25 euro.

Aanmelding: via email of antwoordformulier op deze website of via email: [email protected]

Graag met al je gegevens.

Vervolgens ontvang je een bevestigingsmail met een factuur die je vooraf kunt voldoen.


Let op!

Het is helaas niet mogelijk om deel te nemen wanneer je nu of in het verleden Epilepsie aandoeningen had, ernstige psychische klachten zoals bv Psychose en wanneer je een Pacemaker draagt.

Deze energie kan in die situaties zorgen voor verstoringen. Deelname gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid.


Mocht je jezelf hebben aangemeld, en het kan door Corona maatregelen,of te weinig deelne(e)m(st)ers geen doorgang vinden, dan wordt deze training gegeven op een andere locatie.

Of er wordt op dezelfde dag een vervangende On line activiteit aangeboden.

Mocht de workshop- om welke reden dan ook- niet doorgaan, dan wordt het betaalde bedrag terug gestort.


Ik heet je van harte welkom!