Wacici Innerfire

Begeleiding in Transformatieprocessen en Ascensie

Privacyverklaring Wacici Innerfire 1 augustus 2018

Hierbij verklaart Wacici Innerfire nooit gegevens door te geven aan derden, tenzij met toestemming omdat het bijvoorbeeld nodig is om de bestelde diensten uit te kunnen voeren of voor doorverwijzing. Dit alleen wanneer client(e) op de hoogte is.

Wacici Innerfire verklaart dat zij nooit gegevens zal verkopen aan derden. Zij zal ten allen tijde respectvol omgaan met jouw gegevens mochten die aan Wacici Innerfire verstrekt worden.

Welke gegevens worden bewaard?

Wacici Innerfire bewaart je voornaam en achternaam, je emailadres, telefoonnummer voor zover relevant. Je bedrijfsnaam indien nodig.

Je adresgegevens zijn bewaard omwille van het kunnen sturen van een factuur.

De gegevens worden bewaard om informatie te kunnen sturen, zoals een nieuwsbrief, een bevestiging, een factuur, of wijzigingen in de gemaakte overeenkomst of geplande activiteit.

Of voor het doorgeven van een mededeling inzake een door Wacici Innerfire geplande activiteit.

Samengevat:

Correspondentie die deel uitmaakt van een door jou gevolgd of eventueel te volgen evenement.

Deze wordt bewaard in een beveiligde computer in de daarvoor bestemde mappen.

Door jou doorgegeven informatie bijvoorbeeld door jou gegeven feedback/aanbeveling kan op de website of op een website van derden worden geplaatst, dit gebeurt alleen met jouw toestemming.

Verder worden algemene gegevens bewaard tot aan de wettelijk bepaalde bewaartermijn.

Persoonlijke gevoelige gegevens:

Deze kunnen door een client(e) verstrekt worden via email contact met Wacici-Innerfire.

Of telefonisch of mondeling.

ik verklaar dat ik deze nooit aan derden zal verstrekken met uitzondering van bijvoorbeeld beraadslaging bij een collega, anoniem, en alleen als cliente daar zelf van op de hoogte is.

Ze worden bewaard tot een periode van twee jaar. Hierna worden ze verwijderd.

Uitschrijving:

Zodra iemand uitgeschreven wenst te worden uit mijn emailbestand, of te kennen geeft dat die geen post meer wil ontvangen van Wacici Innerfire worden haar of zijn gegevens verwijderd.

Met uitzondering van administratieve gegevens.

Deze worden bewaard tot de noodzakelijke bewaartermijn verstreken is.

Opvragen van gegevens:

Indien iemand haar of zijn gegevens wil opvragen of vindt dat er onrechtmatig is omgesprongen met gegevens, is het altijd mogelijk om de gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Daarvoor dient vier weken van tevoren toestemming worden gevraagd onder overlegging van een legitimatiebewijs.

Cookies:

Voor zover Wacici innerfire bekend is wordt er geen gebruik gemaakt van Cookies met een voor jou risicovolle consequentie. Enkel Cookies die de websiteprovider hanteert.

Wijzigingen:

Wacici Innerfire behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.

Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingstreden.

Daniella, Maria, Helena van Oosterhout

Eigenaar, bedrijfsvoerder, en terzake verantwoordelijke van Wacici-Innerfire