Wacici Innerfire

Begeleiding in Transformatieprocessen en Ascensie

This is me

Daniella, Helena, Maria van Oosterhout (Dani)

Geboren in Eindhoven op 14 mei 1952

Momenteel wonend in de weidse provincie Groningen in het pittoreske stadje Appingedam.

Het heeft lang geduurd voordat ik mij echt thuis kon voelen op deze aarde en ik daar mijn plek kon innemen.

Wel heb ik veel levenservaring opgedaan in mijn relaties en beroepsleven.

Deskundigheid en professionaliteit opgebouwd in de opleidingen die ik met succes heb gevolgd en nog.

Mijn hart is in Sjamanisme

Steeds dieper word ik mij  bewust dat alles energie is, 

dat alles met elkaar samenwerkt,

dat alles een eigen trillingsfrequentie heeft

die in beweging is, veranderbaar.

Alles is ontstaan vanuit die Ene Oerbron.

Brengt ook alles samen wat samen hoort, in eeuwige Beweging.

God is de schakel die alles met alles verbindt.

Tat Tvam Asi

Met deze zinnen werd ik wakker tijdens een tweejarige periode in de tachtiger jaren waarin mij in visioenen en dromen getoond werd wat zich in deze tijd afspeelt,

en wat hiervan de bedoeling is,

waarin ik heilig geloof

zeker sinds 2012, welk jaar een verschuiving in bewustzijn aankondigde.

en de sinds het begin der tijden bestaande Mahatme energie naar de Aarde gebracht werd

ten behoeve van onze healing, transformatie en ascensie.

Ik werk met elementen uit sjamanisme, uit energetisch lichaamswerk en uit de Esoterie

Voor mij zijn beide werelden, hemel en aarde en alles wat leeft, Een

en is deze wijsheid een oorspronkelijke oerverbinding.


Ik leef bij voorkeur vanuit dat Bewustzijn en ik word ook steeds meer innerlijk aangeduwd.

Leren kijken met andere ogen.

Mijn leven speelt zich daarin af. Dat brengt mij in actie en beweging. Geeft mij ook focus en helderheid.

Kracht, maar ook kwetsbaarheid.


Fly like an Eagle.

De blik en de vlucht van de Adelaar.


Warmte. Vuur. Liefde.

Mijn unieke stroom, de Bron van Kracht, Vader Moeder God die mijn leven IS en ook vormgeeft.

Het verschil met vroeger is dat ik dat nu veel dieper bewust ben en dus ook bewust en naar keuze kan toepassen.

Ik leef zoveel mogelijk vanuit die Oerverbinding.

Terwijl alles wat er is ook mag zijn.

Dat is mijn uitgangspunt en visie.

Dat vechten tegen iets de dingen alleen maar groter maakt.


Mijn Achtergronden:

Mijn achtergronden zijn Vrouwenhulpverlening, Natuurgeneeskundige Ontspanningstherapie,

Intuïtieve massage, Mindfulness en Reiki. Deze laatste heb ik bewust losgelaten. vervangen door de Mahatma energie.

Ik volgde veelal opleidingen die ervaringsdeskundig waren, mijn favoriete manier van leren en groeien.

met boeiende theorie die mij geïnspireerd heeft en dat nog altijd doet.

Daarvoor ben ik vele leraren, leraressen en medescholieren dankbaar.

Vanaf 2015 volg ik de boeiende en groeizame trainingen bij de OCA One Consciousness Academy


We leven in een nieuw tijdperk, een tijdperk van grote vernieuwing.

In chaos wordt iets nieuws geboren.

Een Phoenix herrijst op de as van het verleden.


De naam Wacici (spreek uit Watsjietsie)

Deze naam is mij gegeven door Suka Waka, tijdens onze mooie, leerzame, inspirerende en transformerende ontmoetingen.

Ik zie het leven...en de liefde..als dans

dans van energie, scheppingskracht

waarin alles met elkaar verbonden is.

alles is een.,..

Daarbij past deze naam.

Ze is op mijn lijf geschreven.

In Februari 2017 ben ik verhuisd van het Westen naar het Noorden van Nederland, om mijn eigen verdere wegen te gaan.

Overgave aan mijn Zelf, mijn innerlijke leiding.

In diepe dankbaarheid,

Mitakuye Oyasin

(voor al mijn relaties)

In lak'ech

(Ik ben een andere jij)

White Buffalo Woman,

de naam mij gegeven door Dancing Cloud Steggerda, tijdens de Wolfclanteachings.

Ma Anand Sharno, Blissful Refuge

Naam gegeven door Baghwan, Osho.

De belangrijkste reis is de reis naar binnen,

van het hoofd naar het hart.

van Afscheidingsbewustzijn en denken,

naar Eenheidsbewustzijn, voelen en Zien vanuit Waarheid.

zien met andere Ogen.

nieuw en toch oeroud