Wacici Innerfire

Begeleiding in Transformatieprocessen en Ascensie

Healing, Clearing en Activatie

Werken met energie

Werken met energie


Dan beginnen we met het uitgangspunt dat alles energie is.

Alles is energie, er is een levend scheppend Veld waarin alles wat was ooit was, is, eeuwig met elkaar verbonden.

In de hele kosmos en alles wat bestaat op de aarde, in de sferen en andere dimensies.

Met een eigen kern van Zijn, een Spirit, Ziel, deel van de Great Spirit, de Bron.

Alles is een vorm die hieruit ontstaan is en in beweging is

Alles heeft een eigen trilling die uniek is in samenstelling.

Voortdurend in verandering. Evolutie.

Een etherisch lichaam van Licht bestaande uit meerdere lichamen waarvan het zichtbare en voelbare het meest verdicht is.

Ons fysieke lichaam.

Daarnaast zijn er ook onze energielichamen, onze chakra's en ons DNA


Healing werkt in al die lichamen, in alle systemen, ook fysiek.


Wij kunnen dit onszelf bewust worden.

Wij kunnen ons vanuit ons Hogere Zelf, onze kern, de Godsvonk, de vlam in ons Hart

verbinden met andere wezens.

Daarbij kun je denken aan Krachtdieren, mineralen, maar ook (Aarts) engelen,

de opgestegen meesters van de Witte Broederschap

waarvan de meesten mens waren, voordat zij ascendeerden,


Zij kennen ons. Ze weten wat wij doormaken, ze zijn verbonden met ons.

Het is een samenwerking.

We faciliteren, stemmen ons af op de energie. We maken ruimte en creeeren voorwaarden,geven opdrachten, om te laten gebeuren.

Door ons bijvoorbeeld te verbinden met de energie van een Aartsengel kunnen we healing, Clearing en Activaties laten gebeuren

bij onszelf, en bij de ander,

Door onze zuivere afstemming gebeurt dat in overeenstemming met de I Am, het Hogere Zelf,

volledig in resonantie met de I Am van de ander.


Healing kan ook worden gegeven op afstand.

Clearings.

Er zijn voor elk doeleinde speciale wezens en krachten, die ons helpen om grote schoonmaak te bewerkstelligen in ons systeem.

We kunnen dat leren doen bij onszelf, en het kan gedaan worden bij de ander.

Activaties.

Door juiste afstemming, bijvoorbeeld in een geleide visualisatie kan een verhoging van de energietrilling bewerkstelligd worden

Wat heel belangrijk is in deze tijd waarin steeds hogere energieen naar de aarde worden gestuurd.

We moeten daar maar mee leren leven en dealen!

Dat kunnen we ook maar we kunnen dat moeilijk alleen.

Daarbij is de totale energie van de Bron zo krachtig dat je deze volume's langzaam moet opbouwen.

Je moet doseren.

Afstemmen op het Hogere Zelf en vragen.

Wij mensen hebben de vrije wil gekregen.


De persoonlijkheid (Ego)

We worden voor het grootste deel nog geleid worden en geleefd door onze persoonlijkheid en conditionering.

Onze prorammeringen, vertrouwde gedragspatronen, opgebouwde of overgenomen overtuigingen, emotionele herinneringen en herhaling,

vaak denkend dat dat de waarheid is, de realiteit.

Zo heeft iedereen een Waarheid, afhankelijk van het Bewustzijn.


Het is belangrijk om dat onderscheid te kunnen voelen en ook maken tijdens het werken hiermee.

Het is niet de bedoeling dat we vanuit "ego" anderen gaan helpen want dan helpen we ze verder van huis.

De bedoeling van ons leven is om richting te geven en voorwaarden, een goed klimaat, om thuis te komen in dat Hogere Zelf en van daaruit te veranderen en te worden zoals je Bedoeld bent.

(en van oorsprong ook al was, en bent, eeuwig verbonden in de Bron, en in Alles)

Het kosmische spel wat leven heet.

Wat bij veel mensen grotendeels neerkomt op "overleven"

Zeker nu in deze tijd, waarin bewust zoveel herhaald wordt,

om te leren zien en op te schonen.

Dat is mijn visie.

Dat de mensheid ontspoord is, voorbij grenzen van het toelaatbare is gegaan, met alle consequenties vandien.

Denk aan uitbuiting van de aarde, vervuiling van ons milieu, extreem geweld tegen kinderen en dieren en onze medemensen.

Als collectief zijn wij daar allemaal samen verantwoordelijk voor.

En samen kunnen wij dan ook weer het tij keren.

Dat is mijn visie.

Hoe kunnen wij het tij keren?

Er is een Blauwdruk en die kan in jou geactiveerd worden.

En er zijn belemmeringen en die kunnen uit jou verwijderd worden,

Met jouw overeenstemming.

Met respect voor wie jij bent. In Wezen bent ook.

Vanuit dat wezen in mij stem ik mij af op dat wezen in jou terwijl alles van je persoonlijkheid er zijn mag.

Mijn intentie is om er vanuit mijn I Am Presence, mijn volle aanwezigheid en mijn hart te zijn.

Dat is mijn werkwijze.

Healing alleen is echter niet voldoende. Er is ook bewustzijn nodig,

bereidheid om jouw processen te gaan.

Zodat er werkelijk iets in beweging kan worden gezet en kan veranderen.


Healing en Clearing maken wel die weg vrij.

ze openen en verruimen ook je bewustzijn en zuiveren je systeem.

Namaste jij!

Ik groet het Licht in Jou

Ik heet je van Harte welkom

Let wel!

Werken met energie en healing vervangt niet de eventuele medische zorg die je nodig hebt.

bij klachten is het noodzakelijk om eerst naar je huiusarts te gaan.

Daarnaast is het onmogelijk om met deze energie te werken of laten werken wanneer je

last hebt van ernstige psychische klachten

een psychiatrische ziektebeeld,

wanneer je Epilepisie hebt

of drager, draagster bent van een Pacemaker.

Wacici Innerfire en De One Consciousness Academy (waar deze methode ontwikkeld is) dragen geen verantwoordelijkheid.

We werken echter wel zorgvuldig, integer en veilig.

De verantwoordelijkheid voor jouw keuzes ligt bij jou en de informatie die jij over jezelf verstrekt.

Jouw transformatie en /of Ascensie is een reis die wij gezamenlijk kunnen maken.

In groepsverband en/of in Individuele sessies.

In Appingedam, provincie Groningen, regio Den haag of op locatie.